Geschiedenis Burgemeester W.M. van der Harst tamboer en trompetterkorpsEnige vooraanstaande dorpsbewoners hebben het plan opgevat om een muziekvereniging op te richten, Want ja de jeugd zou toch iets om handen moeten hebben.

We schrijven juni 1972, Ooltgensplaat zou gaan schudden op zijn grondvesten.
Na de nodige voorbereidingen was het dan toch zover, Het muziekkorps zou er komen en het werd nog niet zon klein korps ook. We zouden ongeveer 60 leden krijgen.

Nu moesten er ook nog uniformen, muziekinstrumenten en last but not least een naam komen. Hoe kom je als startende vereniging aan al die dingen, daar zijn toch de nodige financieele middelen voor nodig.

Gelukkig was in die tijd de term huisnijverheid voor menig huisvrouw niet ongewoon.
Dit had als resultaat dat de eerste uniformen er kwamen.

Een naam was er ook al snel de bestuursleden/oprichters kregen van de toenmalige burgemeester toestemming om zijn naam te gebruiken, mits deze niet misbruikt werd.

Muziekvereniging W.M. van der Harst
De opbrengst van Kopen voor Muziekvereniging W.M. van der Harst is en de laatste aankoop is gedaan op
Maak jij er meer van?